STARTEC 24 / STARTEC 30

 

A.00 • 34 Arıza Kodu : Harici sıcaklık sensörü öngörülmüş ama algılanmamış

Dış sıcaklık sensörü tespit edilmedi:
– Harici sıcaklık sensörü bağlı değil: sensörü
bağlayın.
– Harici sıcaklık sensörü doğru şekilde
bağlanmamıştır: sensörü doğru şekilde bağlayın

A.02 • 06 Arıza Kodu : Düşük su basıncı 

Sistem basıncını kontrol edin ve ayarlayın
Genleşme kabı basıncını kontrol edin
Kombide/sistemde sızıntı olmadığını kontrol
edin

A.02 • 18 Arıza Kodu : OBD Hatası 

Yapılandırma hatası :
– CN1 ve CN2’yi tekrar girin, ürün etiketini kontrol
ederek doğru CN1 ve CN2 değerlerinin girildiğine
emin olun

A.02 • 36 Arıza Kodu : Fonksiyonel cihaz bağlantısı kesildi 

Fonksiyonel cihaz bulunamadı :
– Kötü bağlantı, kabloları ve konektörleri kontrol edin
– Fonksiyonel cihaz arızalı, değiştirin

A.02 • 37 Arıza Kodu : Pasif fonksiyonel cihaz bağlantısı kesildi 

Fonksiyonel cihaz bulunamadı :
– Kötü bağlantı, kabloları ve konektörleri kontrol edin
– Fonksiyonel cihaz arızalı, değiştirin

A.02 • 45 Arıza Kodu : Bağlantı hatası 

Fonksiyonel cihaz bulunamadı :
– Otomatik algılama(Auto Detect)
parametresini/fonksiyonunu devreye alın

A.02 • 46 Arıza Kodu : Cihaz önceliklerinde hata 

Fonksiyonel cihaz bulunamadı :
– Otomatik algılama(Auto Detect)
parametresini/fonksiyonunu devreye alın

A.02 • 48 Arıza Kodu : Cihaz işlev yapılandırma hatası 

Fonksiyonel cihaz bulunamadı :
– Otomatik algılama(Auto Detect)
parametresini/fonksiyonunu devreye alın

A.02 • 49 Arıza Kodu : Döngü başlatma başarısız oldu 

Fonksiyonel cihaz bulunamadı :
– Otomatik algılama(Auto Detect)
parametresini/fonksiyonunu devreye alın

A.02 • 54 Arıza Kodu : Opentherm veri yolu güç kaynağı hatası 

CU-GH kartını değiştirin.

A.02 • 55 Arıza Kodu : Hatalı veya eksik seri numarası 

CU-GH kartını değiştirin.

A.02 • 76 Arıza Kodu : Parametre kişiselleştirmesine ayrılmış dahili bellek dolu.
Başka değişiklik mümkün değil 

Yapılandırma hatası :
– CN1 ve CN2’yi tekrar girin.
– CU-GH kartını değiştirin

H.00 • 42 Arıza Kodu : Basınç sensörü takılı değil/arızalı 

H.01• 00 Arıza Kodu : Gaz vanası ve kombi kartı arasında geçici iletişim
eksikliği. 

ANA KART HATASI
CN1/CN2’yi konfigüre edin
ana kartı değiştirin

H.01 • 05 Arıza Kodu : Besleme ve geri dönüş arasında maksimum sıcaklık farkı
değerine ulaşılmış

YETERSİZ SİRKÜLASYON
Kombi/sistem sirkülasyonunu kontrol edin
DİĞER SEBEPLER
Eşanjörün temiz olup olmadığını kontrol edin
Sıcaklık sensörlerinin çalışmasını kontrol edin
Sıcaklık sensörlerinin bağlantısını kontrol edin

H.01 • 08 Arıza Kodu : Isıtma modunda sıcaklık artışı çok hızlı. 10 dakika geçici bloke.

YETERSİZ SİRKÜLASYON
Kombi/sistem sirkülasyonunu kontrol edin
DİĞER SEBEPLER
Eşanjörün temiz olup olmadığını kontrol edin
Sıcaklık sensörlerinin çalışmasını kontrol edin
Sıcaklık sensörlerinin bağlantısını kontrol edin

H.01 • 14 Arıza Kodu : Maksimum besleme sıcaklığı değerine ulaşılmış.

YETERSİZ SİRKÜLASYON
Kombi/sistem sirkülasyonunu kontrol edin

H.01 • 18 Arıza Kodu : Su sirkülasyonu eksikliği (geçici}. 

YETERSİZ SİRKÜLASYON
Pompanın çalışmasını kontrol edin
Kombi/sistem sirkülasyonunu kontrol edin
SICAKLIK SENSÖRLERİ HATASI
Sıcaklık sensörlerinin çalışmasını kontrol edin
Sıcaklık sensörlerinin bağlantısını kontrol edin

H.01 • 21 Arıza Kodu : Kullanım suyu besleme sıcaklığı artışı çok hızlı. 10 dakika geçici bloke

YETERSİZ SİRKÜLASYON
Pompanın çalışmasını kontrol edin
Kombi/sistem sirkülasyonunu kontrol edin
SICAKLIK SENSÖRLERİ HATASI
Sıcaklık sensörlerinin çalışmasını kontrol edin
Sıcaklık sensörlerinin bağlantısını kontrol edin

H.02 • 00 Arıza Kodu : Sıfırlanıyor

H.02 • 02 Arıza Kodu : Konfigürasyon parametreleri girişi bekleme (CN1,CN2). 

CN1/CN2 KONFİGÜRASYONU EKSİK
CN1/CN2’yi konfigüre edin

H.02 • 03 Arıza Kodu : Konfigürasyon parametreleri (CN1,CN2) doğru girilmemiş.

CN1/CN2 KONFİGÜRASYONU EKSİK
CN1/CN2’yi konfigüre edin

H.02 • 05 Arıza Kodu : Parametre belleği kombi kartı tipi ile uyumlu değil 

H.02 • 07 Arıza Kodu : Isıtma devresinde düşük basınç (kalıcı} 

Sistem basıncını kontrol edin ve ayarlayın Genleşme
kabı basıncını kontrol edin Kombide/sistemde sızıntı
oImadığını kontrol edin

H.02 • 09 Arıza Kodu : Cihaz kısmi bloke algılaması 

H.02 • 10 Arıza Kodu : Cihaz komple bloke algılaması 

H.03 • 00 Arıza Kodu : Kombi güvenlik kısmı belirlenememiş. 

H.03 • 01 Arıza Kodu : Konfor devresi iletişim eksikliği (kombi kartı dahili hatası}. 

H.03 • 02 Arıza Kodu : Geçici alev kaybı 

ELEKTROT PROBLEMİ
Elektrodun elektrik bağlantılarını kontrol edin
Elektrot durumunu kontrol edin
GAZ BESLEMESİ
Gaz besleme basıncını kontrol edin Gaz
vanası ayarını kontrol edin BACA GAZI
TAHLİYE BORUSU
Baca gazı tahliye terminalini ve hava emişini
kontrol edin
Elektrik besleme erilimini kontrol edin

H.03 • 05 Arıza Kodu : Giriş gerilimi çok düşük 

Elektrik besleme gerilimini kontrol edin

H.03 • 17 Arıza Kodu : Periyodik güvenlik kontrolü yapılıyor

KALICI ARIZALAR

E.00 • 04 Arıza Kodu : Dönüş sıcaklık sensörü bağlı değil 

SENSÖR/BAĞLANTI PROBLEMİ
Sıcaklık sensörünün çalışmasını kontrol edin
Sensör/kart bağlantısını kontrol edin

E.00 • 05 Arıza Kodu : Dönüş sıcaklık sensörü kısa devrede 

SENSÖR/BAĞLANTI PROBLEMİ
Sensörün çalışmasını kontrol edin Sensör/kart
bağlantısını kontrol edin

E.00 • 06 Arıza Kodu : Geri dönüş sensörü öngörülmüş ama algılanmamış 

E.00 • 07 Arıza Kodu : Geri dönüş sıcaklık farkı çok büyük

E.00 • 16 Arıza Kodu : Kullanım sıcak suyu boyleri sıcaklık sensörü bağlı değil

SENSÖR/BAĞLANTI PROBLEMİ
Sensörün çalışmasını kontrol edin Sensör/kart
bağlantısını kontrol edin
Kötü bağlantı: kabloları ve konektörleri kontrol
edin.
Arızalı sensör: sensörü değiştirin.

E.00 • 17 Arıza Kodu : Kullanım sıcak suyu boyleri sıcaklık sensörü kısa devre 

SENSÖR/BAĞLANTI PROBLEMİ
Sensörün çalışmasını kontrol edin Sensör/kart
bağlantısını kontrol edin
Kötü bağlantı: kabloları ve konektörleri kontrol
edin.
Arızalı sensör: sensörü değiştirin.

E.00 • 20 Arıza Kodu : Baca gazı sıcaklık sensörü kısa devrede veya değer
aralığının altında bir sıcaklık ölçüyo

E.00 • 21 Arıza Kodu : Baca gazı sıcaklık sensörü kısa devrede veya değer
aralığının altında bir sıcaklık ölçüyor

E.01 • 04 Arıza Kodu : 24 saatte 5 defa alev kaybı algılanmış (brülör açıkken}

GAZ BESLEMESİ
Gaz besleme basıncını kontrol edin Gaz
vanası ayarını kontrol edin
Baca gazı tahliye terminalini ve hava emişini kontrol edin
Elektrik besleme gerilimini kontrol edin

E.01 • 12 Arıza Kodu : Geri dönüş sensörü tarafından algılanan sıcaklık besleme
sıcaklığından daha yüksek

SENSÖR/BAĞLANTI PROBLEMİ
Sensörlerin pozisyonunun ters çevrilmesini kontrol edin
Besleme sensörünün doğru pozisyonunu kontrol edin
Kombiye geri dönüş sıcaklığını kontrol edin Sensörlerin
çalışmasını kontrol edin

E.01 • 17 Arıza Kodu : Su sirkülasyonu eksikliği (kalıcı} 

YETERSİZ SİRKÜLASYON
Tesisat basıncını kontrol edin Pompanın
çalışmasını kontrol edin
Kombi/sistem sirkülasyonunu kontrol edin
SENSÖR HATASI
Sıcaklık sensörlerinin çalışmasını kontrol edin Sıcaklık
sensörlerinin bağlantısını kontrol edin

E.01 • 20 Arıza Kodu : Baca gazı sıcaklığı için maksimum değere ulaşılmış 

BACA GAZI TARAFI ISI EŞANJÖRÜ TIKALI
Isı eşanjörünün temizliğini kontrol edin

E.02 • 15 Arıza Kodu : Harici kart iletişim zaman aşımı 

E.02 • 17 Arıza Kodu : Gaz vanası ve kombi kartı arasında kalıcı iletişim eksikliği

ANA KART HATASI

Olası elektromanyetik parazitleri kontrol edin Ana kartı
değiştirin

E.02 • 47 Arıza Kodu : Harici cihaz ile bağlantı başarılı olmamış 

ELEKTRİK BAĞLANTISI HATASI
Otomatik algılama(Auto Detect)
Parametresini/fonksi onunu devreye alın

E.04 • 00 Arıza Kodu : Seviye 5 güvenlik parametreleri hatalı 

KOMBİ KARTI HATASI
Kartı değiştirin

E.04 • 01 Arıza Kodu : Besleme sıcaklık sensörü kısa devrede 

SENSÖR/BAĞLANTI PROBLEMİ
Sensör/kart bağlantısını kontrol edin Sensörün
çalışmasını kontrol edin

E.04 • 02 Arıza Kodu : Besleme sıcaklık sensörü bağlı değil

SENSÖR/BAĞLANTI PROBLEMİ
Sensör/kart bağlantısını kontrol edin Sensörün
çalışmasını kontrol edin

E.04 • 03 Arıza Kodu : Besleme Maksimum Sıcaklık Aşımı

YETERSİZ SİRKÜLASYON
Kombi/sistem sirkülasyonunu kontrol edin Sensörlerin çalışmasını kontrol edin

E.04 • 07 Arıza Kodu : Besleme sensörleri 1 ve 2 tarafından algılanan sıcaklık
de erleri arasında fark 

E.04 • 08 Arıza Kodu : Maksimum güvenlik sıcaklığı değerine ulaşılmış 

YETERSİZ SİRKÜLASYON
Tesis basıncını ayarlayın Pompanın
çalışmasını kontrol edin
Kombideki/tesisattaki sirkülasyonu kontrol edin
DİĞER OLASI SEBEPLER
Güvenlik termostatının bağlantısını kontrol edin Güvenlik
termostatının doğru çalıştığını kontrol edin 

E.04 • 09 Arıza Kodu : Baca gazı sensörleri 1 ve 2 tarafından algılanan sıcaklık
değerleri arasında fark

E.04 • 10 Arıza Kodu : Brülör ateşlemesi 4 deneme sonrası başarısız 

GAZ BESLEMESİ
Gaz besleme basıncını kontrol edin Gaz vanası
elektrik bağlantısını kontrol edin
Gaz vanası ayarını kontrol edin Gaz vanasının
çalışmasını kontrol edin
ELEKTROT PROBLEMLERİ
Elektrodun elektrik bağlantılarını kontrol edin
Elektrodun durumunu kontrol edin
DIGER SEBEPLER
Fanın çalışmasını kontrol edin
Baca gazı tahli e durumunu kontrol edin (tıkanıklıklar)

E.04 • 11 Arıza Kodu : VPS gaz vanası testi başarısız 

E.04 • 12 Arıza Kodu : Parazit alevi tespiti nedeniyle ateşleme başarısız

Toprak devresini kontrol edin Elektrik besleme gerilimini
kontrol edin

E.04 • 13 Arıza Kodu : Fan rotoru bloke 

KART/FAN PROBLEMİ
Fan ile kart bağlantısını kontrol edin Hava-gaz ünitesini
değiştirin

E.04 • 14 Arıza Kodu : Ayar noktası ile brülör arasındaki sıcaklık farkı, GVC
konfigürasyonuna kıyasla 60 saniyeden fazla farklılık
gösteriyor. 

E.04 • 17 Arıza Kodu : Gaz vanası kumanda devresi arızası

ANA KART HATASI
ana kartı değiştirin

E.04 • 18 Arıza Kodu : Besleme sıcaklığı GVC parametresi tarafından tanımlanan
minimum sıcaklıktan düşük

E.04 • 19 Arıza Kodu : Akış sensörü iletişim hatası 

E.04 • 20 Arıza Kodu : Akış sensörü maksimum sapması 

E.04 • 23 Arıza Kodu : Gaz kontrol vanasının iç blokaj

E.04 • 54 Arıza Kodu : Gaz vanası kontrol devresi hatası 

Gaz vanası kablo bağlantısını kontrol edin Gaz vanasını
veya kartı değiştirin